Công viên nước tại khu trung tâm

Phân khu trung tâm

Sơ đồ phân khu Khu du lịch Đồi Rồng Phân khu trung tâm A (Màu đỏ theo hình) Phân khu trung tâm là khu vực