Phân khu Kim Long có tổng cộng 396 Căn hộ, bao gồm:

SHOPHOUSE MẶT HỒ
Diện tích trung bình 120m2, 160m2
Mật độ XD: 80%
Tầng cao tối đa: 05 tầng

NHÀ PHỐ VIEW BIỂN
Diện tích trung bình 180m2
Mật độ XD: 80%
Tầng cao tối đa: 06 tầng + 01 hầm

LIỀN KỀ NỘI KHU
Diện tích trung bình 108m2
Mật độ XD: 80%
Tầng cao tối đa: 05 tầng

SHOPHOUSE QUẢNG TRƯỜNG
Diện tích trung bình 108m2
Mật độ XD: 80%
Tầng cao tối đa: 05 tầng

SHOPHOUSE TRUNG TÂM
Diện tích trung bình 108m2
Mật độ XD: 80%
Tầng cao tối đa: 05 tầng

SHOPHOUSE CÔNG VIÊN
Diện tích trung bình 120m2
Mật độ XD: 80%
Tầng cao tối đa: 05 tầng

Đường dẫn nhanh:
Tiện ích và phân khu tại Đồi Rồng Đồ Sơn
Phân khu Kim Long
Phân khu Cát Long
Phân khu Bạch Long
Phân khu Hoàng Long
Phân khu Thiên Long
Phân khu Hải Long
Phân khu Thanh Long
Phân khu Hưng Long
Phân khu Châu Long

Bản đồ khu Kim Long
Bản đồ phân khu Kim Long

Hình ảnh thực tế khu Kim Long