Vịnh Rồng Dragon Ocean Đồ Sơn

Nằm ở vị trí đắc địa, sơn thủy hữu tình, được thiên nhiên ưu đãi, Vịnh Rồng Dragon Ocean Đồ Sơn là một trong số những hạng